Đoàn Kiều Dũng

Founder Phê Phượt
Slogan

Phượt là những hành trình Xanh - Sạch - Đẹp và Hiện đại

Ông Đoàn Kiều Dũng, Chủ tịch tập đoàn Kỷ Nguyên là một người nhiệt huyết, luôn sống với đam mê cùng sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm. Năm 2009, khởi nghiệp từ một công ty quảng cáo nhỏ, đến nay, ông Dũng đã phát triển thêm nhiều lĩnh vực, giúp Kỷ Nguyên đứng vững trong hơn 22 năm qua. 

Bên cạnh việc điều hành kinh doanh, ông Dũng còn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Thông qua các tổ chức Chính phủ, Hiệp hội và các cơ quan Báo chí, trong những năm qua, ông đã kêu gọi, tổ chức, thực hiện nhiều các hoạt động từ thiện như: ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; xây dựng nhà tình thương; bảo trợ, chăm sóc cho các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt…Trong năm 2021, ông Đoàn Kiều Dũng cùng một số nhà hảo tâm đã phát động và xây dựng Quỹ “Việt Nam yêu thương” với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật… Quỹ được thành lập và phát triển hoàn toàn từ nguồn vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.